Ceny kurzů KOMÁROV

Stávající ceny kurzů jsou platné do konce roku 2019, tedy od září – prosince v NO FEET Komárov. Platí se na pravidelných kurzech nebo převodem na bankovní účet 2300532593/2010. K platbě uveďte POUZE jméno a příjmení tanečníka, variabilní symbol k platbě uvádět nemusíte.

hodin týdněcena step+jazz/street+break
1 hod.1 490 Kč/1 690 Kč
1,25 – 1,5 hod. 1 790 Kč/1 990 Kč
2 – 3 hod.2 490 Kč/2 890 Kč
3,5 – 4,5 hod.2 890 Kč/3 090 Kč
5 hod. a více3 090 Kč/3 290 Kč
open class 1 hod.110 Kč/lekci
open class 1 hod. studenti100 Kč/lekci
open class 1,5 hod.120 Kč/lekci
open class 1,5 hod. studenti110 Kč/lekci

Studenti se musí prokázat studentským průkazem (ISIC apod.).

Stornopodmínky a stornopoplatky našich tanečních kurzů

  • V případě, že klient ukončí výuku, je třeba dodat do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz písemnou žádost s odůvodněním (mladší 18 let s podpisem rodičů). Nevyčerpaná část kurzovného za příslušné pololetí se nevrací.
  • z důvodu dlouhodobého onemocnění (minimálně 2 měsíce) v průběhu kurzu se vrací pouze poměrná část kurzovného a odečítá se 15% stornopoplatek; povinnost každého klienta je ihned po onemocnění tuto skutečnost písemně nahlásit (přímo do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz) a předložit potvrzení od lékaře
  • na žádosti o vrácení kurzovného podané po ukončení kurzu nebude brán zřetel a kurzovné se v tomto případě nevrací
  • stornopoplatky se neúčtují jen v případě, že kurz nebyl z provozních důvodů zahájen

Aktuálně ze studia

Starší aktuality

Připojte se k nám a sledujte nás na sociálních sítích ...